V roku 2019 sme získali podporu od BSK


V roku 2018 sme uvažovali ako sa posunúť ďalej a prišlo nám vhod prijať aktuálne poskytovanú dotáciu od BSK a pokúsiť sa získať nejakú finančnú spolupomoc aj touto cestou. Podarilo sa! V roku 2019 sme urobili poriadky krok vpred.

Išlo o BRDS na podporu ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ROZVOJA VIDIEKA 2019.

Dotáciou sa rozumie tzv. účasť na financovaní spoločných úloh v záujme rozvoja územia BSK. Časť sme si financovali sami, niektoré veci úplne a časť financií nám poskytli práve dotácie. Získať nejakú finančnú injekciu v dnešnej dobe je skoro zázrak a sme radi, že sme sa o to pokúsili. Nie je to jednoduché, ale ako sme sa presvedčili ani nemožné. Urobili sme preto všetko a podarilo sa nám to.

 

Naša cesta sa iba začína

Ovocný sad

V roku 2016, kedy sme sa presunuli na novú ornú pôdu, nášmu srdcu bližšiu, kde sme sa rozhodli spomaliť, robiť veci lepšie a s dlhodobým zámerom. Od roku 2018 sme sa preto rozhodli, že budeme pestovať výhradne ovocné stromčeky so zameraním sa na tie staré odrody ovocných stromov a vytvárať tak dlhodobo udržateľný ovocný sad. Rozhodli sme sa tu obnoviť ovocné sady starých odrôd ovocných stromov a ovocných kríkov. Pestujeme iba pomocou dostupných biologických metód - bez chémie.

V rámci výsadby sadu sme siahli na rôznorodé odrody, zamerali sme sa hlavne tie staré.

Včelárstvo

Od roku 2016 chováme včely. Začiatky boli rôzne, nemali sme vybavenie, mali sme menšie včelstvo, staré úle. S pomocou dotácie sme však investovali do zariadenia na vytáčanie medu, inovovali medníky, resp. staré vymenili za nové. Naša včelia rodina aktuálne tvorí spolu 15 úľov. K tomu, aby sme plnohodnotne využili priestor okolo, sme sa rozhodli ho zveľadiť úžitkovo. Pestujeme preto aj medonosné rastliny.

Medonosné lúky

Zo skúsenosti vidíme, ako okolie v ktorom pestujeme je preplnené náletovými drevinami, preto jedným z cieľov bolo obnoviť prostredie, tak aby v našom okolí vyrástli kvitnúce lúky. Sme malí včelári a preto je táto obnova prínosom nielen pre nás, ako zlepšenie vizuálnej stránky okolia, ale najmä revitalizácia pôdy, ktorá môže priniesť podporu nielen našemu včelstvu, ale aj včelstvám v našom bezprostrednom okolí, pretože vieme, že práve naši susedia sú rovnako včelári.

 

Nie je to zo dňa na deň

Vydať sa smerom malého typu hospodárenia a včelárstva nebolo a nie je ľahké, všetok náš voľný čas bol obetovaný najmä pretvoreniu schátranej ornej pôdy na kus použiteľnej zeme, kde sa dá fungovať. Trvalo nám roky dostať sa ku kroku, kedy sme mohli urobiť tento veľký krok a žiadať spolupomoc od BSK. Všetko však robíme s radosťou, pretože je to náš koníček, v ktorom vidíme v budúcnosti zmysel. Tvoríme niečo, čo nás napĺňa, baví, z čoho chceme mať úžitok nielen my, ale čo môžeme ponúkať ako lokálny produkt a v konečnom dôsledku, čo by nás mohlo teoreticky niekedy aj živiť.